Logo


MENU
Strona Główna
Informacje o parafii
Kościół parafialny
Kaplica w Gorazdowie
Msze Święte i Nabożeństwa
Intencje Mszalne
Ogłoszenia Duszpasterskie
Kancelaria Parafialna
Chór Parafialny
Poradnia Rodzinna
Gazetka Parafialna "Tabor"
Róże Różańcowe
Historia Parafii
Galeria
Historia parafii            


       Teksty historii parafii św. Rafała Kalinowskiego w Wilkasach. nieznanego autora.
                                                                         

  Po wieloletnich staraniach mieszkańców Wilkas i Zgromadzenia Księży Salwatorianów, Ordynariusz Diecezji Warmińskiej biskup Jan Obłąk, dnia 2 stycznia 1984 roku erygował powstanie parafii p.w. błogosławionego Rafała Kalinowskiego w Wilkasach. Dekret wszedł w życie 15 stycznia tegoż roku.
W skład powstałej parafii weszły wsie: Wilkasy, Niegocin, Piękna Góra, Wilkaski, Szczybały Giżyckie, Wrony.
        10 lutego 1984 roku, wolą księdza biskupa i przełożonych zakonnych, ksiądz Ernest Kuroczik SDS został mianowany proboszczem nowopowstałej parafii. Pierwszy duszpasterz zaczął pełnić swe obowiązki od 15 lutego (zobacz - duszpasterze parafii).
        Działalność duszpasterska w parafii rozpoczęła się pierwszą Mszą świętą, która została odprawiona 19 lutego 1984 roku o godzinie 15.00 i sprawowana była w domu, którego właścicielem była rodzina państwa Smędzików. Miejsce to jeszcze przez wiele lat służyło jako kaplica parafialna, kancelaria i mieszkanie proboszcza.
        25 czerwca 1984 w giżyckim Państwowym Biurze Notarialnym sporządzono akt notarialny, na mocy którego działka numer 29 w Wilkasach została przekazana w wieczyste użytkowanie Zgromadzeniu Księży Salwatorianów.

Teren

W tym to właśnie miejscu zbudowano kościół parafialny.

        Po przedstawieniu przez Salwatorianów projektów kościoła, 28 stycznia 1985 roku Naczelnik Urzędu Gminy w Giżycku zatwierdził projekt kościoła, który miał powstać w Wilkasach oraz wydał pozwolenie na rozpoczęcie budowy.
        15 lipca 1985 roku rozpoczęto prace przygotowawcze potrzebne do rozpoczęcia budowy kościoła, najpierw przygotowane zostało zaplecze budowy w postaci baraku gospodarczego. Pierwszych wykopów na budowie kościoła dokonano 20 stycznia 1986 roku. Od tego czasu na budowie trwały prace, których pierwszy etap zakończył się 30 sierpnia wylaniem fundamentów.


Fundamenty

        20 lipca 1986 roku do parafii przybył ksiądz Marian Rybczyński SDS, który pełnić miał obowiązki wikariusza. Tego dnia odprawił w kaplicy parafialnej swoją mszę prymicyjną.
        Od 28 czerwca do 2 lipca 1987 roku parafia przeżywała swoje pierwsze misje. W tym czasie Słowo Boże głosił ksiądz Ignacy Pawlus SDS.
        20 kwietnia 1989 roku biskup Edmund Piszcz i prowincjał Salwatorianów ksiądz Jan Socha SDS podpisali umowę, na mocy której parafia p.w. błogosławionego Rafała Kalinowskiego została na stałe powierzona Polskiej Prowincji Salwatorianów. Własnością Zgromadzenia Księży Salwatorianów stał się też budowany kościół.
        W październiku 1991 roku wolą biskupa warmińskiego Edmunda Piszcza do parafii w Wilkasach włączona zostaje wioska Gorazdowo.
        25 marca 1992 roku po nowym podziale administracyjnym Kościoła w Polsce, Wilkasy znalazły się na terenie diecezji ełckiej, której ordynariuszem był biskup Wojciech Ziemba.
        20 grudnia 1992 roku biskup Wojciech Ziemba dokonał poświęcenia kaplicy w budowanym kościele. Kilka dni później, 25 grudnia została tam odprawiona pierwsza Msza święta.

Pierwsz MŚ

        5 czerwca 1996 roku w Gorazdowie zakupiono ziemię, wraz ze znajdującym się na niej do tej pory sklepem, gdzie powstała kaplica pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela.
        Od 18 do 25 maja 1997 roku trwają drugie misje parafialne, przewodniczy im ksiądz Leszek Dublewicz SDS.
        25 grudnia 2001 roku miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego we wznoszonym kościele.

Kamień węgielny

        Uroczystej Eucharystii przewodniczył biskup Edward Samsel, homilię wygłosił prowincjał Salwatorianów ksiądz Bogdan Giemza SDS.
30 czerwca 2002 roku, po szesnastu latach pracy, z obowiązków wikariusza został zdjęty ksiądz Marian Rybczyński SDS. Decyzją przełożonych zakonnych jego obowiązki przejął ksiądz Dawid Dudek SDS.
W następnych latach posługę wikariusza w naszej parafii pełnili jeszcze ks. Antoni Stachnio, ks. Jarosław Grzesik, ks. Stanisław Kucała, ks. Jacek Szewczyk.


                27 listopada 2005 roku odbyła się uroczystość poświęcenia czterech dzwonów.

Dzwony

`        Mszy świętej przewodniczył i obrzędu dokonał delegat biskupa, ksiądz dziekan Zdzisław Mazur.
1 lipca 2009 roku nowym proboszczem parafii został dotychczasowy wikariusz i superior ksiądz Jacek Szewczyk. Dotychczasowy proboszcz, ksiądz Ernest Kuroczik wolą przełożonych został przeniesiony do parafii w Mikołowie. Do pracy w wilkaskiej parafii został skierowany ksiądz Jerzy Morański, pełni on funkcję wikariusza i superiora.


        22 listopada 2009 roku, z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia parafii i wspomnienia św. Rafała Kalinowskiego, została odprawiona pierwsza Msza święta w górnym kościele.

Msza

Eucharystii przewodniczył pierwszy proboszcz parafii – ksiądz Ernest Kuroczik. Od tego momentu życie parafii toczy się już w wybudowanym kościele.

Decyzją Biskupa Ełckiego od 1 lipca 2012 w skład parafii weszła wioska Wronka.


Autor kolejnych opracowań "Historii Parafii" - Andrzej Górniak.

Peregrynacja1

Peregrynacja2

W dniach 12-13 marca  w parafii gościł obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Uroczystościom  związanym z peregrynacją obrazu przewodniczył ks. bs. Romuald Kamiński.Konsekracja1

12 lipca 2014 roku Biskup Ełcki Jerzy Mazur dokonał konsekracji kościoła nadając mu tytuł

"Przemienienia Pańskiego"


Konsekracja2

W dniu 28 czerwca 2015 roku podczas MŚ został pożegnany ks. Stanisław Jarosiewicz, skierowany do pełnienia posługi kapłańskiej w Kazimierzu Dolnym wśród Sióstr Zakonnych.     
                                                                           
Zastąpił Go ks. Tadeusz Dobrowolski (SDS) .W dniach 4-7 marca 2016 roku odbyły się Rekolekcje Wielkopostne, które głosił były duszpasterz  Parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w latach 2009-2011 -  ks. Jerzy Morański.

                                        
Na zakończenie pobytu w naszej parafii ks. Jerzy dokonał pamiątkowego wpisu.

W dniach 24-26 kwietnia z  Wizytą Kanoniczną gościł w naszej parafii ks. bp Romuald Kamiński, który  udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.
                                                                             7 czerwca 2016 roku ks. Tadeusz Dobrowolski poświęcił plac pod budowę „Domu Zakonnego Towarzystwa Boskiego Zbawiciela”. Kilka dni później na plac wjechał ciężki sprzęt, a na początku lipca można już było obejrzeć "wyrastające" z ziemi mury budynku.

                                    
POBYT W WILKASACH PIELGRZYMÓW PRZYBYŁYCH
NA ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY


Tuż przed godziną 20.00, 24 lipca 2016 roku (niedziela) przed kościołem parafialnym zatrzymały się trzy autokary ze 130. pielgrzymami przybyłymi na Światowe Dni Młodzieży z egzotycznej dla nas wyspy Guam oraz Republiki Kirabati. Wilkasy były dla nich kolejnym przystankiem w drodze do Warszawy, a ostatecznie do Krakowa.

Oczekujący na gości parafianie przywitali ich śpiewem, po czym nastąpiło oficjalne powitanie przez proboszcza naszej parafii i w odpowiedzi przedstawiciela pielgrzymów.

                      


Po tej krótkiej prezentacji młodzi pielgrzymi zachęceni przyjazną atmosferą rozpoczęli spontaniczne tańce i śpiewy przy akompaniamencie gitar i bębnów. Wkrótce dołączyła do nich część parafian z księdzem proboszczem na czele.

                                   

Zabawa ta mogła by potrwać dłużej, bo mimo bariery językowej wszyscy bawili się coraz lepiej, lecz niestety trzeba było przejść do spraw organizacyjnych tzn. – przystąpić do rozlokowania pielgrzymów na nocleg.

×××

Poniedziałek (25.07) był dniem bardzo napiętym organizacyjnie. Przed południem młodzi pielgrzymi udali się do cerkwi,
a następnie odwiedzili Sanktuarium w Świętej Lipce.

Po godzinie 15.00 cała grupa wraz z młodzieżą, którą gościła parafia pw. Św. Brunona w Giżycku, spotkała się na molo nad brzegami Niegocina. I znowu były śpiewy i tańce, do których dołączyła część wczasowiczów przebywających na plaży.

                

×××

O godzinie 17.00 rozpoczęła się w kościele „Przemienienia Pańskiego” w Wilkasach Msza Święta, w której udział wzięli pielgrzymi z wyspy Guam, Sajpan, Rep. Kiribati i Hawaii (łącznie 280 osób) oraz nasi parafianie.

Tuż przed rozpoczęciem MŚ po raz kolejny wysłuchaliśmy podziękowań za gościnność, uczynność i miłą atmosferę (oklaski na stojąco) oraz nastąpiła prezentacja poszczególnych grup z krótkim opisem miejsc pochodzenia. 
                                                

                                                                                                                                                                                                                        


W MŚ uczestniczyło ośmiu księży,
w tym ks. Krzysztof Szafarski
pochodzący z Wilkas,
pełniący posługę kapłańską na wyspie Guam.

Porządek MŚ, której przewodniczył pochodzący z Hiszpanii wykładowca z Seminarium na wyspie Guam ks. Miguel Angel, różnił się nieco od tego, do którego przywykliśmy, ale na szczególne podkreślenie zasługuje spontaniczność i zaangażowanie jej uczestników.

                          

                                                                                                                                                                                                                    Zbiorowy śpiew przy akompaniamencie gitar i bębnów, Liturgia Słowa w większości w formie śpiewanej, Liturgia Eucharystyczna pod postacią chleba i wina – wszystko to stworzyło niepowtarzalną atmosferę powagi należnej Mszy Świętej, ale także radości z uczestnictwa w niej. I nie przeszkodziła bariera językowa, chociaż trzeba zaznaczyć, że najważniejsze treści liturgii były przekazywane w języku angielskim i polskim.

               

×××

Po zakończeniu MŚ wszyscy udali się na plac obok kościoła w celu spożycia wspólnego posiłku przygotowanego przez naszych parafian.

Okazało się jednak, że większa część uczestników preferowała (przynajmniej w pierwszym okresie) kontynuowanie śpiewu i tańca.

                 

Zabawa trwała by może i do białego rana, ale nasi goście musieli udać się na spoczynek. Następnego dnia czekała ich dalsza podróż. Do Warszawy, a następnie do Krakowa na spotkanie z Ojcem Świętym.

Komplet zdjęć z pobytu pielgrzymów na stronie "Galeria".GMINNE UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 99. ROCZNICY UZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Z okazji Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2017 roku spotkali się w naszym kościele przedstawiciele Urzędu Gminy Giżycko, uczniowie gminnych szkół oraz wierni z naszej parafii. Odrpawiona został Msza Święta w intencji Ojczyzny, a następnie uczniowie SP w Wilkasach wystąpili z programem patriotycznym przygotowanym przez GOKiR.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie tablicy  - 
"Pamięci wszystkich,
którzy oddali życie
i cierpieli w obronie
Niepodległej  Rzeczypospolitej Polskiej".MISJE  PARAFIALNE 2017


W dniach 12-19 listopada przeprowadzone zostały  Misje Parafialne - Rekolekcje, których celem było umocnienie i odnowienie życia wiary.

Przez kolejnych osiem dni ks. Roman Hamny, rekolekcjonista salwatoriański prowadził ćwiczenia duchowe udzielając wiernym pomocy w zgłębianiu  nauki Chrystusa.
                       PRZEBIEG   MISJI
Niedziela – 12.11.2017r.
Rozpoczęcie Misji Świętych.
„Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim” (Iz 61,1).
Poniedziałek – 13.11.2017r.
Dzień zmarłych.
„Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” (J 11,25).
Wtorek - 14.11.2017r.
Dzień chorych, cierpiących i seniorów
.
„Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was” (1P 5, 7).
Środa – 15.11.2017r.
Dzień Maryjny.
„Oto błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia” (Łk 1,48).
Czwartek – 16.11.2017r.
Dzień Eucharystii i Kapłaństwa.
„Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9,38).
Piątek – 17.11.2017r.
Dzień pokuty i przebłagania.
„Jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski” (Mt 6,14).
Sobota – 18.11.2017r.
Dzień Małżeństwa i Rodziny. Dzień spowiedzi.

„Już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19,6).
Niedziela – 19.11.2017r.
Uroczystość odpustowa ku czci św. Rafała Kalinowskiego. Zakończenie Misji.
„Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” (1P 1,16).

         

W dniu 29 czerwca 2018 roku parafianie pożegnali Proboszcza ks. Tadeusza Kochanowicza, który na mocy postanowień Prowincjała Towarzystwa Boskiego Zbawiciela został wyznaczony na urząd superiora i ekonoma domu zakonnego oraz urząd proboszcza parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Węgorzewie.

Z dniem 1 lipca 2018 roku
obowiązki Proboszcza Parafi pw. św. Rafała Kalinowskiego     
objął ks. Piotr Ryba (SDS).


Mszą świętą  w dniu 12 kwietnia 2019 r. o godz. 20.00 rozpoczęło ok. 40 osób z parafii należących do Dekanatu św. Szczepana Męczennika w Giżycku, Ekstremalną Drogę Krzyżową (EDK), organizowaną po raz pierwszy przez naszych duszpasterzy. Trasa wiodła z Wilkas do Sanktuarium w Świętej Lipce poprzez: Wilkaski, Sterławki Małe, Koczarki, Langanki, Marzenin, Wilkowo, Bezławki i liczyła ok. 42 km. Uczestików poprowadził bocznymi drogami i bezdrożami naszego regionu ks. Tadeusz Dobrowolski.

Ze szczegółami tej EDK można się zapoznać TUTAJ .....Czternaście stacji Drogi Krzyżowej było miejscem modlitwy i odpoczynku. Około godziny siódmej następnego dnia uczestnicy dotarli do Świętej Lipki. Nie wszyscy wytrzymali do końca trudy marszu, ale wszyscy zadeklarowali chęć uczestnictwa w kolejnej EDK z uwzględnieniem odpowiedniego przygotowania.W dniu 1 czerwca nasi duszpaserze wspierani przez wilkaskie sołectwo oraz parafian, zorganizowali "Boży Dzień Dziecka". Przy pięknej pogodzie na plac obok kościoła przybyły całe rodziny z dziećmi. Tu oczekiwały na nich atrakcje w postaci: nadmuchiwanego zamku, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej. Na profesjonalnej scenie wystąpiły zespoły muzyczne i taneczne z GOKiR, animatorzy organizowali gry i zabawy z nagrodami. Nie zabrakło też napojów i przekąsek serwowanych przez polową kuchnię.
Ten Dzień Dziecka zapewne długo pozostanie w paięci dzieci i rodziców bo było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie i chyba nie ostatnie.
                                                                                                                                  Komplet zdjęć w zakładce "Galeria".
Decyzją Księdza Prowincjała i Jego Rady ks. Tadeusz Dobrowolski (SDS) z dniem 1 lipca 2019 roku został przeniesiony do parafii Matki Bożej Fatimskiej w Węgorzewie.

Ksiądz Michał Mańka (SDS) z dniem 1 lipca 2019 roku decyzją Księdza prowincjała został skierowany do posługi duszpasterskiej w naszej parafii.Pod koniec 2019 roku na świecie uaktywnił się specyficzny wirus (COVID-19 – Coronavirus) powodujący ostrą niewydolność układu oddechowego i zagrożenie życia. Wkrótce osiągnął zasięg światowy i pod koniec lutego wystąpiło szereg zachorowań także w Polsce. W tej sytuacji wprowadzono ograniczenia dotyczące przemieszczania się ludności i gromadzenia w miejscach publicznych. Wprowadzone zostały także limity uczestnictwa wiernych w Mszach Św. (do pięciu osób), zrezygnowano z uroczystości kościelnych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom parafian, z jednoczesnym zachowaniem wprowadzonych ograniczeń,  ks. Proboszcz podjął następujące decyzje organizacyjne:

  • Telefonicznego zgłaszania chęci bezpośredniego uczestnictwa w Mszach. Św. w celu ich organizacji w zależności od potrzeb, z zachowaniem nakazanych przepisów.
  • Telefonicznego uzgadniania terminów przystąpienia do Sakramentu Pokuty.
  • Zorganizowania internetowej transmisji Mszy Świętych z kościoła parafialnego „Przemienienia Pańskiego”.

W przeciągu kilku dni Panowie: Czesław Ilwicki oraz Daniel Waraksa uruchomili łącza przekazu internetowego umożliwiającego transmisję z uroczystości kościelnych w dowolnym czasie. Pierwsza transmisja nastąpiła w czwartek 26 marca o godz. 18.00. (na zdjęciu zrzut z ekranu).WIELKI  TYDZIEŃ  I  ŚWIĘTA  WIELKANOCNE  2020  ROKU
w warunkach pandemii.


W materiale wykorzystano teksty ks. Piotra Ryby.


Czas Wielkiego Tygodnia i Święta Wielkanocne 2020 roku, przeżywaliśmy w zupełnie nowych realiach. Wszystko z czym dotąd kojarzyły nam się Święta Zmartwychwstania Pana Jezusa - w zdecydowanej większości byliśmy zmuszeni celebrować w zupełnie inny sposób.

Nie poświęciliśmy naszych palm i w uroczystej procesji nie weszliśmy z nimi do kościoła. W Wielki Czwartek - nie spotkaliśmy się w Świątyni, by dziękować Bogu za dar Eucharystii. Nie Adorowaliśmy Chrystusa w Ciemnicy i nie ucałowaliśmy Krzyża, na którym Chrystus oddał za nas życie. W Wielką Sobotę nie poświęciliśmy w kościele pokarmów na stół Wielkanocny. Nie spotkaliśmy się też na Wigilii Paschalnej, aby wspólnie przeżyć Tajemnicę przejścia Chrystusa ze śmierci do życia. Nie  dane nam było uczestniczyć w procesji Rezurekcyjnej.

Wiele było rzeczy, których nie mogliśmy zrobić w tym roku z powodu pandemii i ograniczeń wprowadzonych dla naszego bezpieczeństwa.

Jak zatem przeżywaliśmy
czas Wielkiego Tygodnia i Święta Wielkanocne 2020 roku?

Łączyliśmy się z całą wspólnotą Kościoła na modlitwie poprzez środki masowego przekazu, aby wspólnie przeżywać:
  • Wielki Czwartek – podczas Msza św. Wieczerzy Pańskiej;
  • Wielki Piątek - I dzień Nowenny przed Uroczystością Bożego Miłosierdzia oraz nabożeństwo Drogi Krzyżowej;
  • Liturgię Męki Pańskiej oraz Liturgię Adoracji Pana Jezusa Eucharystycznego w Bożym Grobie, a także  Liturgię Paschalną;
  • Błogosławieństwo stołu Wielkanocnego w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego – rodzinnie, w naszych domach.

Dzięki dyspensie od udziału w Mszy św. mogliśmy w niej uczestniczyć oglądając ją w TV czy internecie - on-line oraz wysłuchując jej w radio i przyjmując Chrystusa w Komunii Duchowej, odmawiając Modlitwę Komunii Św. Duchowej.

 

To były szczególne Święta Zmartwychwstania Pana Jezusa. Jedno jest jednak pewne - Chrystus Zmartwychwstał, by przynieść nam pokój i radość, by do naszych przestraszonych serc - przyjść ze swoją Miłością, która pokonuje wszelki strach i lęk.

 

 

 


Decyzją Ks. Prowincjała i Jego Rady z dniem 30 czerwca br., zakończył posługę w naszej wspólnocie parafialnej ks. Michał Mańka SDS.

Za dar Jego Osoby, za Jego posługę wśród nas, parafianie złożyli podziękowania podczas Mszy św. sprawowanej w Jego intencji w poniedziałek 29 czerwca.


                                                         Od 1 lipca posługę w parafii podjął  ks. Artur Stobierski SDS.          
Kolejne miesiące nie przyniosły znaczącej poprawy w dziedzinie walki z coronavirusem,  co spowodowało, że trzeba było zrezygnować z wielu uroczystości i przedsięwzięć, aby nie powodować licznych zgromadzeń. Msze święte były odprawiane regularnie, ale często przy ograniczeniach dotyczących ilości wiernych
Z nadejściem jesieni sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu, co spowodowało, że w trosce o zdrowie naszego społeczeństwa Biskup ełcki wydał 25 października "Dekret .....", w którym zawarł następujące ustalenia - 

"W związku z pogorszeniem sytuacji epidemicznej w całej Polsce, na podstawie przepisów kan. 87 §1, 1245 i 1248 §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam wszystkim Wiernym do odwołania dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej.Skorzystanie z dyspensy w tym szczególnym czasie zagrożenia epidemicznego oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej podyktowana chęcią ochrony siebie i bliźnich, nie jest grzechem. Osoby starsze i chore szczególnie proszone są o odpowiedzialność i troskę o siebie. Osoby z objawami infekcji powinny bezwzględnie pozostać w domu. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. O tę modlitwę w rodzinach szczególnie gorąco proszę. Zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. W każdej sytuacji jesteśmy zaproszeni, by uczęszczać na Mszę św. w ciągu tygodnia, gdy jest mniejsza frekwencja Wiernych w kościele.W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym zachęcam wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na „oktawę” Uroczystości i kolejne dni Listopada stosując się także do państwowych zaleceń ochronnych".

W kolejnych dniach podjęte zostały decyzje o zamknięciu cmentarzy w dnich 1 i 2 listopada. Groby naszych zmarłych odwiedzaliśmy więc w ciągu następnego tygodnia.

                        

                                                                                                                                                                        Do góry