Logo


MENU
Strona Główna
Informacje o parafii
Kościół parafialny
Kaplica w Gorazdowie
Msze Święte i Nabożeństwa
Intencje Mszalne
Ogłoszenia Duszpasterskie
Kancelaria Parafialna
Chór Parafialny
Poradnia Rodzinna
Gazetka Parafialna "Tabor"
Róże Różańcowe
Historia Parafii
Galeria

                                             Poradnia Rodzinna

                        Masz problem, nie możesz sobie z nim poradzić, nie znajdujesz zrozumienia, czujesz się                    zagubiony, szukasz pomocy.
                        Zgłoś się - wspólnie łatwiej znaleźć rozwiązanie.        Katolicka Poradnia Życia Rodzinnego przy parafii św. Rafała Kalinowskiego w Wilkasach działa od 2008 roku. Została utworzona z myślą o narzeczonych, małżonkach i rodzicach, a także dzieciach,  ludziach młodych oraz seniorach.


                    Poradnia rodzinna służy pomocą w:

 • rozwiązywaniu trudności w wierze;
 • przygotowaniu do ważnych wydarzeń w życiu np.: sakramentu małżeństwa, sakramentu chrztu świętego itd.;
 • ukazywaniu wymiaru miłości małżeńskiej i rodzinnej;
 • odkrywaniu wartości czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej;
 • kształtowaniu postaw prorodzinnych;
 • uczeniu zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa;
 • planowaniu potomstwa;
 • wspieraniu samotnych matek oczekujących dziecka;
 • rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich i rodzinnych;
 • rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • ratowaniu rodzin zagrożonych chorobą alkoholową.

                    W poradni można:

 • porozmawiać o problemach związanych z planowanym ślubem, chrztem;
 • poznać zasady radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
 • poprawić relacje między małżonkami;
 • nauczyć się naturalnych metod planowania rodziny;;
 • uzyskać informacje o szkołach rodzenia i porodach rodzinnych;
 • poznać sposoby przyjaznego towarzyszenia dziecku od momentu poczęcia;
 • otrzymać wskazówki dotyczące karmienia piersią;
 • poradzić się, jak dobrze przygotować chrzest własnego dziecka.
                   Spotkania z narzeczonymi - I wtorek miesiąca w kancelarii parafialnej (po uprzednim zgłoszeniu).

W przypadkach szczególnych:
Doradca Życia Rodzinnego¹ pomoże w nawiązaniu kontaktu z: księdzem, psychologiem, psychiatrą, prawnikiem, lekarzem ginekologiem, nauczycielem Naturalnego Planowania Rodziny (NPR), pracownikiem schroniska dla ofiar przemocy, dietetykiem, doradcą zawodowym, itp.

Wszystkich chętnych pragnących skorzystać z Poradni Rodzinnej prosimy o wcześniejszy kontakt,  w celu uzgodnienia: tematyki, terminu oraz miejsca spotkania.

Sposoby nawiazania kontaku:

       Osobisty - z Księdzem Proboszczem;
       Telefoniczny - z duspasterzami parafii lub Doradcą Życia Rodzinnego: odpowiednio nr 87 428 00 13 i 87 428 03 49;
       e-mailowy -  poradniarodzinna@parafiawilkasy.pl 

      

                                              
                                                            Wszystkie porady są bezpłatne!
                                                            Nie prowadzimy leczenia i nie wydajemy recept.
                                                            Służymy radą w rozpoznaniu i rozwiązaniu problemu.
                                                            Podajemy kontakty do placówek służby zdrowia oraz specjalistów innych dziedzin.
                                                            Zapewniamy pełną dyskrecję


 • Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zachęca do zapoznania się z materiałami, które mogą służyć obronie życia, pomagają demaskować manipulacje, czy wręcz kłamstwa, komercyjnych mediów. Stowarzyszenie dysponuje opracowaniami, filmami oraz wystawą na stronie: www.pro-life.pl 
 • Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR. Celem działalności Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR jest dążenie jej członków do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa, które przeżywa kryzys. Współpracując aktywnie z Jezusem Chrystusem - Bogiem, w każdej sytuacji, nawet po ludzku patrząc beznadziejnej, możliwe jest odrodzenie małżeństwa. Stowarzyszenie prowadzi działalność polegającą na udzielaniu pomocy małżeństwom przechodzącym kryzys, ale pragnącym wytrwać w miłości i zobowiązaniach wynikających z przysięgi małżeńskiej i gorąco zaprasza osoby zainteresowane do odwiedzenia swoich stron:
  www.sychar.org
  www.kryzys.org
 • Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do tekstu Encykliki „Humanae vitae” bł. Papieża Pawła VI opublikowanej 25 lipca 1968 roku, dotyczącej nauczania na temat małżeństwa, otwartości na życie oraz odpowiedzialnego ojcostwa i macierzyństwa. Jest to jeden z najważniejszych, profetycznych* dokumentów Kościoła naszych czasów.
  Czytaj....


  * profetyczny - proroczy, wieszczy, wróżebny.