Logo


MENU
Strona Główna
Informacje o parafii
Kościół parafialny
Kaplica w Gorazdowie
Msze Święte i Nabożeństwa
Intencje Mszalne
Ogłoszenia Duszpasterskie
Kancelaria Parafialna
Chór Parafialny
Poradnia Rodzinna
Gazetka Parafialna "Tabor"
Róże Różańcowe
Historia Parafii
Galeria
Rodzaje Mszy 
                                         

Msze Święte indywidualne:
  • jedna msza sprawowana w polecanej intencji za osoby żyjące, które potrzebują wsparcia Bożego lub teź pragną podziękować Bogu za otrzymane łaski;
  • jedna msza sprawowana w polecanej intencji za duszę osoby zmarłej, o radość źycia wiecznego w niebie.
Msze Święte składkowe:
  • w miesiącu listopadzie - MŚ za poleconych zmarłych (termin wdg. ustaleń ks. proboszcza)
Msze Święte do Dworu Niebieskiego.

       Jest to szczególny wyraz miłości i troski - podobnie jak w Mszach świętych gregoriańskich, ale wobec osób żyjacych, będących w szczególnej potrzebie. 

        Przez 30 dni kapłan odprawia mszę świętą i przez 30 dni bliscy będą pamiętać o szczególnej modlitwie, zgodnie z Chrystusową zasadą -  "Gdzie dwaj lub trzej z Was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, tam ja jestem pośród nich" (Mt 18,19). Szczególny wymiar tej mszy płynie z jej jednoczącego wokół sprawy lub osoby wspólnotowego charakteru. Można powiedzieć, źe intencja będzie przedstawiana Bogu "natrętnie", jak w Ewangelii o przyjacielu, który choćby z tego powodu otworzy drzwi (Łk 11,5-8).

        Dwór Niebieski, to oczywiście Niebo, gdzie wraz z Bogiem przebywa Królowa Świata, Aniołowie i Święci. Msza święta obiektywnie ma zawsze tą samą wartość, bez względu na to kto ją odprawia, w jakiej intencji i czy są obecni inni wierni. Jednak jak w każdej modlitwie zawsze można wyprosić więcej lub mniej, w zależności od naszej świętości i gorliwości w modlitwie. "Zamawianie" mszy świętych ma zawsze taki sam cel: uprosić u Boga jakąś łąskę dla siebie lub bliskich nam ludzi. Msza sama w sobie nie staje się przez to inna, ale mobilizuje nas i całą rodzinę do obecności,
do szczególnej modlitwy, jest naszą ofiarą i z pieniędzy, i z czasu, jest dowodem miłości. Msze do Dworu Niebieskiego,
to po prostu szturm do Nieba.

          

Msze Święte Gregoriańskie.

        W 604 roku papieź Grzegorz Wielki opisał przypadek mnicha Justusa, w stosunku do którego po jego śmierci wydał takie polecenie: „Postaraj się, aby począwszy od dziś przez dni trzydzieści składana była w jego intencji ofiara. Niech nie będzie dnia, w którym nie ofiarowano by zbawczej hostii w intencji odpuszczenia jego win”.Po trzydziestu dniach Justus ukazał się swemu bratu we śnie z wiadomością, źe dostał się do nieba. Praktyka Mszy Gregoriańskich zaczęła się  rozprzestrzeniać od VIII w i została zaaprobowana przez Stolicę Apostolską. 15 marca 1884 roku, Kongregacja Odpustów orzekła, źe przekonanie o szczególnej skuteczności mszy gregoriańskich w odniesieniu do dusz czyśćcowych jest rozumne i zgodne z wiarą.
        Według dokumentu Tricenario Gregoriano z dnia 24 II 1967 mszę gregoriańską moźna odprawiać za jednego zmarłego w ciągu 30 kolejnych dni (przez jednego lub wielu kapłanów – w skrajnym przypadku trzydziestu róźnych). Od tej zasady są jednak wyjątki. Kapłan moźe przerwać odprawianie mszy gregoriańskich np. w dni:  Triduum Paschalnego, gdy zaistnieje (bez winy kapłana) nieprzewidziana przeszkoda (np. choroba), niektórych czynności duszpasterskich (np. msza pogrzebowa, msza za nowoźeńców). W takim przypadku cały cykl przesuwa się o ilość dni, których brakuje do pełnej liczby trzydziestu.


Wszelkich informacji na temat intencji mszalnych moźna zasięgnąć u  duspasterzy parafii.