Logo


MENU
Strona Główna
Informacje o parafii
Kościół parafialny
Kaplica w Gorazdowie
Msze Święte i Nabożeństwa
Intencje Mszalne
Ogłoszenia Duszpasterskie
Kancelaria Parafialna
Chór Parafialny
Poradnia Rodzinna
Gazetka Parafialna "Tabor"
Róże Różańcowe
Historia Parafii
Galeria

                                             Róże Różańcowe


Różaniec


         "Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka, jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła, jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca."

                                                                     Jan Paweł II

        Żywy Różaniec –  ruch religijny założony w XIX w przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji.
        Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II  – 20 osób.

        Jan Paweł II, nazywany „Papieżem różańca” zachęca nas w swym nauczaniu:

        „Jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. Powtarzamy w niej wielokrotnie te słowa, które Maryja usłyszała z Archanioła i z ust swej krewnej, Elżbiety. Do tych słów dołącza cały Kościół. Można powiedzieć, że różaniec staje się jakby modlitewnym komentarzem do ostatniego rozdziału konstytucji „Lumen Gentium” Soboru Watykańskiego II, mówiącego o przedziwnej obecności Bogarodzicy w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego (Ave Maria) przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty życia Jezusa Chrystusa. Układają się one w całokształt tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych . Jakbyśmy obcowali z panem Jezusem poprzez — można by powiedzieć — serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim” (29.10.1978 r.)

W Parafii Wilkasy powstały cztery grupy różańcowe - cztery "Róże Różańcowe" (każda skupia 20 osób), których patronkami są:

Róża
       św. Teresa

       św. Weronika

       św. siostra Faustyna Kowalska

       św. Małgorzata Maria Alacoque

 

        W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17.15, wszystkie Róże gromadzą się na nabożeństwie różańcowym, na którym następuje zmiana tajemnic, uczestniczą we wspólnej Eucharystii, a później biorą udział w "spotkaniu w radości".
        Każdy należący do tej wspólnoty przez kolejny miesiąc modli się i rozważa wybraną przez siebie tajemnicę różańcową. Każda Róża omadla nie tylko swoje własne intencje, lecz także bieżące i aktualne sprawy związane z życiem naszej parafii.

Zapraszamy wszystkich do modlitwy różańcowej oraz chętnych do tworzenia nowych Róż Różańcowych.